معرفی محصولات

P-OLIAFILL-40

با توجه به اینکه کوره‌های قوس الکتریکی نسل جدید و مدرن به منظور کاهش میزان نفوذ سرباره به درون مذاب فولاد دارای سیستم (EBT(eccentric bottom tap-hole یامکانیزم تخلیه از کف هستند که در این کوره‌ها محفظه تخلیه به صورت عمودی در کف کوره قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از تخریب سیستم تخلیه و نفوذ ذوب در حین مرحله ذوب و تصفیه در کوره در هنگامی که دریچه تخلیه بسته است و قبل از شروع بارگیری مجدد شارژ فلزی حفره تخلیه مذاب از کف توسط ماسه نسوز مانند الیوینی پر می‌شود.
ماسه الوینی EBT به عنوان ماسه مجرای کوره قوس الکتریکی که از زیر تخلیه می گردد استفاده می شود این ماسه با تشکیل یک لایه هم جوش شده و متمرکز مانع از نفوذ مذاب به لایه های بعد ماسه شده و در نهایت درهنگام باز شدن دریچه بر اساس فشار استاتیکی حاصل از فشار مذاب این لایه از ماسه هم جوش شده شکسته شده و مذاب تخلیه می گردد.

کاربرد ماسه الوینی EBT

  • استفاده به عنوان پر کننده دریچه ی EBT کوره های قوس الکتریکی
  • استفاده در تولید جرم روکش تاندیش
  • استفاده در تولید آجر های منیزیم-کروم و آجر های کم منیزیم
  • برای پوشش دیوار پشتی در کانورتور های AOD