معرفی محصولات

P-FM-LD1

جرم مجرای خروج مذاب از پاتیل فولاد

این ماسه جهت پر کردن نازل پاتیل یا تاندیش، برای عدم انجماد فولاد مذاب در آن استفاده می شود. در نتیجه باز شدن نازل راحت تر صورت می گیرد.

ماسه نازل می تواند حاوی اکسید کروم یا اکسید زیرکونیا بوده که قابلیت نسوزندگی بالا و عدم چسبیدن و کلوخه شدن این ماسه در دمای بالای این ماسه را تقویت می کند.

مزایا:

  • اطمینان از باز شدن راحت نازل
  • افزایش عمر نازل
  • کاهش احتمال بازگشت پاتیل
  • جلوگیری از لنس زدن اکسیژن
  • افزایش عمر اسلاید گیت
  • کمک به عدم گرفتگی نازل پاتیل و تاندیش